หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รู้จริงเปล่า

ผลการเรียนรู้        1.  สรุป ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และจำแนกประเภทของการขยายพันธุ์พืชได้
                             2. สรุป ความหมาย และประโยชน์ แต่ละวิธีการขยายพันธุ์พืชได้
                                        3.  อธิบาย หลักการและปัจจัยในการออกรากของกิ่งพันธุ์ได้
                                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น